Beretning

Formandens beretning, generalforsamlingen d. 3. marts, 2019 på Brandbjerg Højskole

 

Hvorfor holde en jubilæumsfest? "Fordi, der er noget at fejre”, et citat fra Anden, Anders Mattesen som netop har fejret sit 25 års kunstnerjubilæum.

Gavstrik har også noget at fejre! Lita og Vivian med flere fik den fremragende idé at udgive et blad og senere stifte en forening. Det første årsmøde blev afholdt på Samsø. Senere fulgte det Nordiske Strikkesymposium. Men foreningen forbliver kun levedygtig, så længe vi alle bakker op og gør en indsats for vores strikkefællesskab.

Meget af bestyrelsens tid er i det forløbne år gået med at finde ud af, hvorledes vi i anledningen af vores jubilæum, kunne nå ud til så mange medlemmer som muligt.

Det første vi begyndte på, var at finde et sted, hvor vi kunne afholde det 20. Nordiske Strikkesymposium. Vi fandt Brandbjerg Højskole, der var med på idéen om et samarbejde. Højskolen skulle klare det praktiske, og vi skulle finde ud af programmet, og vi henvendte os til mulige instruktører og foredragsholdere. Det lyder måske ikke af så meget, men det har taget utroligt lang tid at få kontakterne på plads. Det gjorde det jo heller ikke nemmere, at vi under forløbet måtte skifte kontaktperson til højskolen. Men nu er det hele klart, og vi håber, at I alle husker at tilmelde jer.

På ét af de fire bestyrelsesmøder besluttede vi os for at afholde medlemsarrangementer rundt om i landet. Hvad der er kommet ud af det, kan I se i nr. 1, 2019, og igen håber vi at se jer. Måske kan vi, hvis medlemsarrangementerne lykkes, forsøge os igen senere, selvom det så nok ikke kan blive med et tilskud på 20.000 kr. pr. arrangement.

Det Nordiske strikkesymposium får også et tilskud på 20.000 kr. ligesom som dette årsmøde.

Til dette årsmøde stod vi pludselig i bekneb, og skulle finde et andet sted at afholde vores årsmøde. Vi kontaktede bl.a. Brandbjerg Højskole, og de kunne godt have os lige netop den weekend. Denne gang har vi kun lejet os ind og altså selv stået for alt det andet. Og de, der har prøvet det før, ved hvilket arbejde, det er. Nu er vi blot spændte på, om vi har klaret det lige så godt som tidligere arrangører.

Det er ikke så ofte, at der er opskrifter i vores blad, men i anledningen af vores jubilæum har Marianne Isager givet alle vores medlemmer en jubilæumsgave kvit og frit. Vi håber, at I vil synes om den. Og måske ser vi på næste årsmøde mange forskellige udgaver af samme opskrift?

Det har været et hæsblæsende år, nogle gange op ad bakke med arrangementerne. Men vi har dog været repræsenteret på Fanø og nogle mindre strikkefestivaler. Nogle tager vi igen til næste år, andre dropper vi.

Nogle af vore hollandske medlemmer har arrangeret en håndarbejdstur til Holland her i maj måned.

Hjemmesiden er et godt kommunikationsredskab for både gamle og nye medlemmer, desuden et vindue ud til den store verden.

Vi har været meget glade for Merete som webredaktør, men desværre har Merete meddelt, at hun stopper senest ved udgangen af dette år. Så hvis der er nogle af jer, gerne flere, der har lyst at overtage arbejdet som webredaktør, vil foreningen blive rigtig glad.

På sidste generalforsamling søgte vi både en Gavstrikker til Facebook og en Gavstrikker til at udsende nyhedsmail. Susanne Østergaard var så venlig at melde sig som bestyrer af Facebook, mens Anne Frandsen tog sig af vores nyhedsbrev. Dem er vi glade for, men, kære medlemmer, de kan ikke arbejde uden jeres medvirken. Så skriv til de to og fortæl om arrangementer og udstillinger.

Senere har vi valg til bestyrelsen, og vi skal have to nye medlemmer og må dermed sige farvel til vores mangeårige bestyrelsesmedlem og formand gennem flere år.

Det bliver vanskeligt at tage afsked efter alle disse år, Lone.

Vi ønsker dig alt godt fremover og håber stadig, at du vil deltage i vores medlemsarrangementer.

Pia har været med i bestyrelsen i godt to år, og vi regner også med at se dig fremover til medlemsarrangementerne.

Det var beretningen for i år og en stor tak til jer, der kom i dag.

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk