Beretning

Formandens beretning, Generalforsamlingen d. 3. marts, 2018 i Odense

 

I løbet af året har vi haft fire bestyrelsesmøder, ét i forbindelse med årsmødet, to i forbindelse med festivaler i Saltum og på Fanø og ét i Odense.

På mødet i Odense er det som sædvanlig et udvidet bestyrelsesmøde, hvor suppleanter, hele bladets redaktion, repræsentanter fra facebook, hjemmeside og nyhedsmail får mulighed for at deltage. Da vi er en landsforening, er det vanskeligt at undgå at transportudgifter til disse bestyrelsesmøder.

 

Dette skal ses i lyset af, at der på sidste års generalforsamling, var nogle medlemmer der gav udtryk for, at bestyrelsen havde været lidt for god ved sig selv, og det drejede sig ikke kun om transportudgifter, men også udgifter til vores deltagelse i strikkefestivaler i det hele taget. Disse bemærkninger har fyldt meget på alle vores bestyrelsesmøder og bl.a. bevirket, at vi har taget vores deltagelse på disse store festivaler op. Udover de store har vi også deltaget i nogle mindre lokale festivaler.

 

Bestyrelsen blev enig om, at der trods denne kritik er vigtigt for vores forening at deltage, fordi:

- Vi møder mange mennesker, der interesserer sig for det samme som os. Af dem melder nogle sig ind med det samme, andre får en folder, hvis de virker interesserede og melder sig måske ind senere.

- Hvis de er medlemmer i forvejen, er det vores indtryk, at de godt kan lide at få sat ansigter på Gavstrik og komme med ris/ros.

- Vi afholder bestyrelsesmøder.

- Det sociale element skal heller ikke undervurderes, idet bestyrelsen lærer hinanden bedre at kende på godt og ondt, end vi ville gøre, hvis vi kun mødtes 3 – 4 timer fire gange om året.

- Mht. bladet bliver der ofte en rapport fra festivalerne, hvor de medlemmer, der ikke har været der, kan læse om festivalen, og vi hilser på de gamle annoncører og får nye annoncører.

   

Nu har vi også andre platforme, hvor vi kan gøre opmærksom på foreningen. Vi har en flot hjemmeside, som vi gerne vil takke Merete Gotthardt for.

 

Vi havde en nyhedsmail, som Katrine Wohllebe stod for. Da der ikke er sendt så mange nyheder ud det sidste års tid, har Katrine meddelt os, at hun på grund af manglende tid bliver nødt til at trække sig, og vi søger derfor straks en ny, der kan overtage.

 

Facebook-bestyrerne er der stadig, men vil også gerne afløses. Vi takker Katrine, Anne og Karen Ditte for det store arbejde, de har udført for Gavstrik i disse mange år. Hvis der er nogle af jer, der har lyst til at overtage dette frivillige arbejde så skriv en mail.

 

Det var lidt om de steder, hvor vi kan gøre opmærksom på vores forening, men vi skal jo ikke glemme ’mund til mund – metoden’, som vi jo heldigvis alle kan gøre brug af.

 

Vi kan jo ikke med nøjagtighed sige, hvor nye medlemmer har hørt om os. Men Karen Rønne beretter, at der er kommet 169 nye medlemmer i årets løb, heraf 112 danske, 28 svenske, 14 norske, resten fra Færøerne, Tyskland og Holland.

25-35 danske indmeldelser hvert kvartal, men tydeligt flest i følgende måneder: marts (årsmøde), maj (Saltum), september (Fanø) og december (julekonkurrence på Facebook). Lige nu er vi 1106 medlemmer.

 

I bestyrelsen er vi begyndt at tage hul på 2019, hvor Gavstrik har 25 års jubilæum. Vi havde en annonce i blad nr. 2 vedr. lokalitet og arrangører, og under evt. spørger vi her i forsamlingen om der er nogen, der kunne tænke sig at arrangere næste år, hvor årsmødet gerne skulle være ekstra festlig.

Nu er det jo ikke alle medlemmer, der kommer til årsmøde, derfor efterlyser vi idéer til, hvad vi kan gøre, for at alle vore medlemmer kan mærke, at Gavstrik har 25 års jubilæum?

 

Som I formentlig har set i bladet, havde vi trods alt et godt Nordisk Strikkesymposium på Færøerne, og når jeg siger ’trods alt’ er det fordi, de tager det hele mere med ro, end vi gør, når der skal arrangeres, hvilket kan få én til at spørge: Gad vide hvordan det kommer til at gå? 

Vi havde også en dejlig Gavstriktur til Japan, hvor 30 medlemmer deltog. 

 

Bestyrelsens arbejde består meget af praktiske ting, der skal arrangeres, hvem gør hvad hvornår. Desværre bliver der ikke så megen tid til at arbejde med mere overordnede ting som:

Hvilket formål har vores forening, set ud fra os selv hver især? (Vi har vores formålsparagraf, der fortæller det, men hvordan kan vi med egne ord beskrive, hvilket formål jeg ser foreningen har).

Hvad er vores udfordringer i foreningen og bestyrelsen?

Hvordan kan vi arbejde med dem?

Hvordan fortsætter og videreudvikler vi vores forening?

Disse punkter og andre lignende håber jeg, at den kommende bestyrelse kan få overskud til at arbejde med.

 

Samlet set oplever jeg, at bestyrelsen har været en samling kvinder, der hver på sin måde seriøst bidrager med hver deres kompetencer og energi, og det vil jeg gerne her til sidst sige mange tak for.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk