Beretning

Formandens beretning, generalforsamlingen d. 4. marts, 2023 i Thisted.

Endelig er vi kommet til Nordvestjylland, Thy, Thisted og så på et hotel.

Gavstrik har gennem hele sin 29 års historie altid forsøgt at afholde foreningens årsmøder og generalforsamling forskellige steder rundt i Danmark, så det ikke hvert år er de samme medlemmer, som skal rejse langt. Målet med at flytte årsmøderne rundt i landet har været og er også at det hvert år er nye medlemmer, som står for indholdet i foreningens vigtigste møde. På den måde bliver vi præsenteret for lokale designere, undervisere og producenter og får set nye egne af landet. Arrangørerne har også mulighed for at sætte deres eget præg på indholdet og formen, om man prioriterer lokale undervisere, medlemsworkshops, udflugter eller andet, alt sammen for at sikre mest mulig medlemsindflydelse og variation i årsmøderne.

Vi har endnu aldrig været i Nordvestjylland, vi har været i Sæby, og for år tilbage var vi på Rydhave Efterskole ved Vinderup. Målet med at komme rundt i landet er naturligvis også at udbrede kendskabet til foreningen i nye områder! Selvom foreningen fylder 30 år i 2024 møder vi stadig folk, som aldrig har hørt om Gavstrik, så der har vi alle en opgave ude i det ganske danske land!

Heldigvis kommer der hele tiden nye strikkere til, yngre som begynder at strikke og ældre som genoptager en gammel hobby. Vi oplever da også heldigvis en tilgang af medlemmer, selvom det halter lidt efter coronaens nedlukninger, vi får nye medlemmer og afgiver medlemmer, men det er vist vilkårene for alle foreninger indenfor både sport og kultur i dag.

I bestyrelsen har vi haft 4 bestyrelsesmøder, de 3 af dem har været kombineret med årsmødet på Brandbjerg i marts, Saltum Uldfestival i maj og endelig festivalen Masker i Marsken sidste weekend i oktober. Det 4. møde i september med både bestyrelsen og samtlige frivillige medarbejdere i foreningen, dvs. bladredaktionen, Kirja, Helle de Visme, Hanne Bonde og Winnie Egefjord, Annelise Siversen som passer Gavstriks hjemmeside, Karen Sillemann som laver Nyhedsbrevet, Anne Frandsen, som passer Gavstriks Facebook . Vi prøvede at samle hele holdet bag foreningen for at diskutere alle gode ideer og forslag til at styrke foreningen og koordinere vores kommunikation og brug af foreningens medier. Planen er at fortsætte og udbygge dette samarbejde. Alt foreningsarbejdet laves af frivillige kræfter. Frivilligt arbejde kræver engagement, at man brænder for sagen, det kræver arbejde, om det er udsendelse af fakturaer, skrive et referat, indsamle informationer til bladet, nyhedsbrevet eller Facebook. Og endelig kræver det ansvarlighed, at man passer sine opgaver og tager ansvar for opgaver. Frivilligt arbejde skal jo også være interessant og sjovt for de frivillige, så det arbejder vi også på i bestyrelsen!! Foruden Saltum Uldfestival, og Masker i Marsken i Højer deltog Gavstrik også i strikkefestivalen Fiberfolk i Roskilde, for også at vise flaget på Sjælland, vi forsøger at dele sol og vind lige og repræsentere foreningen og leve op til ” FORENINGENS FORMÅL

Gavstrik vil med alvor og humør - være et forum for mennesker med strik/garn som hobby/arbejde - styrke strikning som håndarbejde, hobby og kunstnerisk udtryksform - udbrede kendskab til strikningens historie/kultur-historie.”

I forbindelse med Gavstriks deltagelse på festivaler har vi flere gange lavet en lille pop-up workshop ”Et Stoppested” med mulighed for at stoppe, dekorere og brodere på strik, værkstedet er en måde i praksis at vise fællesskabet mellem strikkere, hvor meget fornøjelse man har af at dele sin hobby og lave noget sammen. Værkstederne har haft fin søgning og givet os lejlighed til at reklamere for foreningen, vise medlemsbladet frem og høre om, hvad strikkere er optaget af rundt i landet, man snakker godt, mens man bruger sine hænder.

”Den overlever jo kun, hvis vi deler den..” Citatet er fra et radioprogram om folkemusik på P2, men kan ligeså godt gælde for strikketraditioner og vores historie. Hvis vi lærer fra os og deler vores viden og traditioner med hinanden vil viden leve videre. Vi skal huske, at alle jer deltagere/ medlemmer af Gavstrik, som sidder her rummer en kæmpe viden, alle kan ikke alt, men alle kan et eller andet, som andre kan have glæde af, at lære.

Hvis vi lige bruger et par minutter og vender jer mod naboen og spørger om hendes yndlingsstrikketeknik, om det er vævestrik, hulmønstre eller specielle knaphuller eller avancerede strømpeteknikker eller et eller flere gode råd eller tips I har lært gennem jeres egen strikkekarriere, så vil I se hvor meget viden, der sidder lige her. Og derfor er Gavstriks vigtigste ressource nemlig vores medlemmer! Vi skal bare blive bedre til at bruge hinanden, for på den måde kan vi og strikningen overleve.

Vi står jo på skuldrene af vores formødre og alle strikkere før os. Derfor er det også godt, at der er flere initiativer, grupper af lokale gavstrikmedlemmer, som mødes om garn og strik, både en gruppe i Nordsjælland og en gruppe i Sønderborg, grupperne kan annoncere i bladet og få lagt planer op på hjemmesiden, foruden deres egne facebookgrupper.

Der er også et par Gavstrikmedlemmer i Nibe, som er i gang med at planlægge World Wide Knit in Public, ”strik ude dag” lørdag den 10. juni fra kl. 10-13, de vil gerne fejre dagen, invitere til strikning på tværs af generationerne, tilflyttere og folk, der har boet længe i Nibe, de samarbejder med de lokale handlende, daginstitutioner, bibliotek osv. Og alle gæster er velkomne, der kommer mere nyt i næste nummer af Gavstrik, Nyhedsbrevet og FB, og Mette og Pia sender hilsner.

Heldigvis lykkedes det også i 2022 at gennemføre Nordisk Strikkesymposium i Sverige, og vi har netop overskredet tilmeldingsfristen for Nordisk Strikkesymposium i Karmøy i Norge til sommer.

Nu vil jeg gerne slutte beretningen og takke alle de frivillige som gør det muligt at drive vores forening, foruden alle de allerede nævnte, så nyder vi også godt af, at Lone og Frede Fournaise pakker og sørger for at vores blad kommer ud, vi har også stor glæde af at medlemmer hvert år arrangerer et årsmøde, hvor vi får lejlighed til at møde hinanden, lære noget nyt og fornøje os sammen over vores fælles hobby, så tak til jer alle sammen og lad os tage hul på endnu et år og glæde os til Gavstriks 30 års fødselsdag i 2024.

Agnete Rasmussen

 

 

Webmaster Helle Larson
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk