Gavstriks årsmøde

 

 

En weekend hvert forår afholder Gavstrik årsmøde og generalforsamling på skift rundt i landet, således at det er forskelligt, hvilke medlemmer, der får en lang rejse.

På årsmødet er der udover hyggeligt samvær med andre strikkere også workshops, som stimulerer strikkefagligheden og giver inspiration med hjem.

Desuden er der foredrag af f.eks. strikkedesignere, konkurrencer og måske godnathistorie.

På årsmødet bliver valget af Årets Gavstrikker også afsløret. 

 

I 2018 finder årsmødet sted på Danhostel i Odense den 2. - 4. marts 2018.

 

 

Et par indtryk fra Årsmødet 2014 på Den Rytmiske Efterskole i Baaring på Fyn


Samkørsel til årsmødet 2018

Kan du tilbyde et lift i din bil, eller vil du spørge om du kan køre med /følges med nogen, så er det her, du kan komme i kontakt med andre.

Skriv dit navn, hjemby og mobilnummer, så I kan aftale nærmere. Ved punktet 'Hjemmeside' skriver du bare xx.

Vivian Høxbro, 24.01.2018 (23:10:12)

Kører fra Grenå tidligt fredag, den 2. marts mod Odense - jeg er alene i bilen, så sig bare til.
Glædelidt gensyn

Skriv en kommentar


Gavstriks generalforsamling i Odense lørdag d. 3. marts 2018

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab (Se regnskabet på Gavstriks hjemmeside)

4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent

5. Forslag fra medlemmer

6. Forslag til tre vedtægtsændringer. 

7. Valg til bestyrelse og to suppleanter.

     På valg: Karen Rønne, Norma Mose og Kirja Kongsbak (Modtager genvalg)

     Suppleanter: Grete Sørensen, Mette Lausen (Modtager genvalg)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:

     Revisor: Bente Lippert (Modtager genvalg)

     Revisor suppleant: Birgit Buch-Jepsen (Modtager genvalg)

9. Evt.

 

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING vedr. § 9

Nuværende:

Redaktion af bladet

Bestyrelsen nedsætter en redaktion til at redigere og udgive foreningens blad “Gavstrik”

 

Forslag til ændring:

Blad og andre medieplatforme

Foreningens brug af de forskellige medieplatforme er bestyrelsens ansvar. Derfor udpeger bestyrelsen en kontaktperson til at varetage samarbejdet omkring hver enkelt medieplatform.

(Blad, hjemmeside etc.)

 

 

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING vedr. § 4 stk. 4

Nuværende tekst:

Stk. 4 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal mellem de tilstedeværende medlemmer.

For at en vedtægtsændring kan vedtages, kræves dog, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer herfor. Dirigenten afgør, hvorledes afstemningen skal foregå. Såfremt mindst 1 medlem kræver det, skal der afholdes skriftlig afstemning. Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag til beslutning, er forslaget ikke vedtaget.

 

Forslag til ændring:

Stk. 4. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal mellem de tilstedeværende medlemmer. Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag til beslutning, er forslaget ikke vedtaget.

Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling. Da vedtægtsændringen skal meddeles samtidig med generalforsamlingens dagsorden, dvs. i blad nr. 4, skal den indsendes inden 1. oktober året før generalforsamlingen.

For at en vedtægtsændring kan vedtages, kræves dog, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for. Dirigenten afgør, hvorledes afstemningen skal foregå. Såfremt mindst 1 medlem kræver det, skal der afholdes skriftlig afstemning.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk