Generalforsamlingen blev afholdt på Årsmødet 2024

GAVSTRIKS generalforsamling
Lørdag d. 4. marts, 2023

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
5. Forslag fra medlemmer.
6. Valg af bestyrelse og to suppleanter.
På valg: Agnete Ramussen (modtager genvalg).
Maj Mortensen (modtager genvalg).
Birgit Petersen ( modtager genvalg).
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

 
Gavstrik    
Budget for 2024    
     
     
Budget Udgifter Indtægter
     
Medlemskontingent   290.000,00
Annonceindtægter   0,00
Salg af gamle blade og opskrifter   0,00
Salg af bøger og brocher   3.500,00
Kørsel, DSB-billetter samt overnatning 30.000,00  
Fortæring 8.000,00  
Deltagelse årsmøde 13.800,00  
Deltagelse symposium 7.000,00  
Trykning af blad 65.000,00  
Layout blad 50.000,00  
Porto udsendelse af blad 80.000,00  
Fotoudgifter blad 0,00  
Diverse udgifter  3.000,00  
Årsmøde 0,00  
Kontorartikler 2.500,00  
Frimærker og porto 6.000,00  
IT-udgifter 1.200,00  
Repræsentation, boder, flyers m.v. 12.000,00  
Abonnementer 1.200,00  
Gebyrer 3.500,00  
Årets resultat 10.300,00  
  293.500,00 293.500,00
     
     
 
Gavstrik    
Regnskab 01.01.2023 - 31.12.2023    
Driftsregnskab Udgifter Indtægter
Kontingent   263.735,00
Annonceindtægter   9.400,00
Salg af gamle blade   100,00
Salg af opskrifter   420,00
Salg af bøger og brocher   3.355,00
Kørsel, DSB-biletter samt overnatning 28.997,15  
Fortæring 7.728,50  
Bestyrelsens deltagelse årsmøde og symposium 14.250,00  
Trykning af blad 66.331,25  
Layout blad 50.000,00  
Porto udsendelse af blad 63.628,80  
Diverse udgifter blad 1.781,40  
Overskud årsmøde   1.170,63
Kontorartikler 2.223,09  
Frimærker og porto 6.042,00  
Repræsentation, boder, flyers m.v. 10.611,60  
Abonnement 1.279,87  
Gebyrer 2.913,41  
IT-udgifter 1.337,00  
Renter   136,30
Årets resultat 21.192,86  
  278.316,93 278.316,93
     
Status Aktiver Passiver
     
Egenkapital pr. 2023.01.01   178.288,08
Årets resultat   21.192,86
Gavstriks fond   35.923,48
Årets resultat    
Forudbetalt ultimo 5.994,00  
Medlemskontoen 229.410,42  
  235.404,42 235.404,42
     
2024.01.05/nvm    
     
Webmaster Helle Larson
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk