Referat
 
 

Referat af Gavstriks generalforsamling Odense lørdag 3. marts 2018

 

Ad. Pkt. 1:  Dirigenten Kirsten Futtrup konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad. Pkt. 2:  Formandens beretning blev taget til efterretning.

Ad. Pkt. 3:  Regnskabet blev godkendt.

Ad. Pkt. 4:  Budget blev godkendt. Årskontingent forblev uændret.

Ad. Pkt. 5: Forslag fra Birgitte Brixner om dobbelt honorar for at arrangere årsmøde - blev forkastet.

Ad. Pkt.6:  Forslag til vedtægtsændring fra Anne Ørskov - om maxperiode 6 år i bestyrelsen -  blev forkastet.

To forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer: §9 og §4 stk. 4 -   blev vedtaget.

Ad. Pkt.  7: Karen Rønne, Norma Mose, Kirja Kongsbak, blev valgt til bestyrelsen. Grete Sørensen, Mette Lausen, blev genvalgt som suppleanter. Bente Lippert blev valgt som revisor. Birgit Buch Jepsen blev revisorsuppleant.

Ad. Pkt. 8: Karen Ditte fortalte om den nye strikke/tekstiluddannelse.

Vedr. årsmødets deltagerliste: Der opfordredes til, at man satte x så ens navn og mail-adr. kunne komme på listen

Referent: Pia Lyngsie

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk