Referat
 

Referat af Gavstriks generalforsamling i Sønderborg lørdag den 7. marts 2020

1. Valg af dirigent
Anné Møller-Larsen blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning
Se andet sted.
Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Norma gennemgik de enkelte poster i regnskabet, hvor der til slut var et overskud på 1600 kr.
Hun gjorde opmærksom på, at der ikke er brugt penge på initiativpuljen.
Regnskabet er godkendt af revisor Bente Lippert.
Efter et kort afklarende spørgsmål vedr. foreningens formue blev regnskabet vedtaget.

4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
50.000 kr. er brugt til at fejre jubilæum.
10.000 kr. er gået til en ny computer til Karen Rønne (medlemsregistrering)
Budgettet blev godkendt.
Norma foreslog uændret kontingent. Det blev vedtaget.

5. Forslag fra medlemmer
Ingen forslag

6. Valg af bestyrelse og to suppleanter
På valg: Norma Mose (modtager genvalg)
Karen Rønne (modtager genvalg)
Kirja Kongsbak (modtager ikke genvalg)
Suppleanter: Anne Moestrup (modtager genvalg)
Grethe Sørensen (modtager genvalg)
Mette Sørensen meldte sig og blev optaget i bestyrelsen i stedet for Kirja.
Suppleanterne fortsætter

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Bente Lippert fortsætter som revisor og Mette Lausen er revisorsuppleant.

8. Evt.

Kirja takkede arrangørerne for det nuværende årsmøde og mindede igen om, at bestyrelsen gerne vil
låne Marianne Isager- jubilæumssjaler.
Agnete opfordrede til at lave lokale strikkearrangementer til World Wide Knit in Public Day og
mindede om muligheden for støtte fra initiativpuljen. Gavstrik vil støtte op om lokale
arrangementer, som fx kan foregå på det lokale bibliotek.
Norma overrakte blomster og gave til Kirja med stor tak for hendes indsats gennem årene.
Agnete holdt tale for Kirja, takkede særligt for hendes indsats som redaktør for bladet, ønskede
tillykke med de 80 år og overrakte et festskrift, et særnummer af Gavstrik-bladet, med hilsener fra
Gavstrikkere, samarbejdspartnere og venner.
Årets gavstrikker: Ingen forslag
To medlemmer: Julie Krogebæk og Pernille Rostrup Nørregård, har meldt sig til at arrangere
årsmødet i 5.-7. marts 2021. De foreslår Bellahøj Hostel i København. Max pris for deltagelse er
2000 kr. Forslag til program blev læst højt.
Forslagsstillerne opfordrer til at planlægningen af årsmøder starter tidligere, så vi allerede nu
begynder at planlægge årsmødet i 2022.
Der var en kort debat om prisloft og planlægning. Bestyrelsen tager forslagene til overvejelse og
opfordrer til at tænke over, hvem der vil planlægge årsmødet i 2022. Det skal gerne være på Fyn.
Generalforsamlingen er slut.

Referent: Anne Moestrup

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk