Referat
 

Referat af Gavstriks Generalforsamling på Brandbjerg Højskole, 2. marts 2019

Til stede: Norma, Kirja, Lone, Pia, Nete, Karen

Ad Pkt. 1: Dirigent Bente Lippert konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iflg. vedtægterne.

Ad Pkt. 2: Formandens beretning blev godkendt.

Ad. Pkt 3: Norma fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

Ad. Pkt. 4: Budget blev godkendt, kontingent er uændret i 2019.

Ad. Pkt. 5: Bestyrelsen bedes undersøge omkostningerne ved et logoskift

Ad. Pkt. 6: Vedr. valg til bestyrelsen:

Maj Mortensen, Anne Mostrup, Birgit Petersen, Agnete Rasmussen var kandidater til de 3 pladser i bestyrelsen. Valgt blev:

Maj Mortensen, Birgit Petersen, Agnete Rasmussen

Suppleantvalg: Valgt blev: Grete Sørensen, Anne Moestrup
Ad. Pkt. 7: Bente Lippert blev valgt til revisor. Mette Lausen blev valgt til revisorsupleant

Ad. Pkt. 8: Kugle/blusekonkurrence aflyst. Næste årsmøde: hvem vil arrangere? Kan årsmødet lægges senere på året?

Årets Gavstrikker blev Lise Warburg

Bogauktion(stille): Resultat kan ses hos Norma


Referent: Pia Lyngsie

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk